API Rejestr WL

Rejestr Podatników VAT
Contact Info: WykazPodatnikow@mf.gov.pl
Version: 1.6.0
Apache 2.0
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

Access

Methods

[ Jump to Models ]

Table of Contents

Default

Default

Up
get /api/search/bank-account/{bank-account}
(bankAccount?date)
Wyszukiwanie podmiotow po numerze konta

Path parameters

bank-account (required)
Path Parameter — Numer rachunku bankowego

Query parameters

date (required)
Query Parameter — format: date

Return type

EntityListResponse

Example data

Content-Type: application/json
{
 "result" : {
  "subjects" : [ {
   "authorizedClerks" : [ ],
   "regon" : "regon",
   "restorationDate" : "2019-02-21",
   "workingAddress" : "ul/ Prosta 49 00-838 Warszawa",
   "hasVirtualAccounts" : true,
   "statusVat" : "Zwolniony",
   "krs" : "0000636771",
   "restorationBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług art. 96",
   "accountNumbers" : [ "90249000050247256316596736", "90249000050247256316596736" ],
   "registrationDenialBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług art. 96",
   "nip" : "1111111111",
   "removalDate" : "2019-02-21",
   "partners" : [ ],
   "name" : "ABC Jan Nowak",
   "registrationLegalDate" : "2018-02-21",
   "removalBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług Art. 97",
   "pesel" : "22222222222",
   "representatives" : [ {
    "firstName" : "Jan",
    "lastName" : "Nowak",
    "nip" : "1111111111",
    "companyName" : "Nazwa firmy"
   }, {
    "firstName" : "Jan",
    "lastName" : "Nowak",
    "nip" : "1111111111",
    "companyName" : "Nazwa firmy"
   } ],
   "residenceAddress" : "ul/ Chmielna 85/87 00-805 Warszawa",
   "registrationDenialDate" : "2019-02-21"
  }, {
   "authorizedClerks" : [ ],
   "regon" : "regon",
   "restorationDate" : "2019-02-21",
   "workingAddress" : "ul/ Prosta 49 00-838 Warszawa",
   "hasVirtualAccounts" : true,
   "statusVat" : "Zwolniony",
   "krs" : "0000636771",
   "restorationBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług art. 96",
   "accountNumbers" : [ "90249000050247256316596736", "90249000050247256316596736" ],
   "registrationDenialBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług art. 96",
   "nip" : "1111111111",
   "removalDate" : "2019-02-21",
   "partners" : [ ],
   "name" : "ABC Jan Nowak",
   "registrationLegalDate" : "2018-02-21",
   "removalBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług Art. 97",
   "pesel" : "22222222222",
   "representatives" : [ {
    "firstName" : "Jan",
    "lastName" : "Nowak",
    "nip" : "1111111111",
    "companyName" : "Nazwa firmy"
   }, {
    "firstName" : "Jan",
    "lastName" : "Nowak",
    "nip" : "1111111111",
    "companyName" : "Nazwa firmy"
   } ],
   "residenceAddress" : "ul/ Chmielna 85/87 00-805 Warszawa",
   "registrationDenialDate" : "2019-02-21"
  } ],
 "requestDateTime": "19-11-2019 14:58:49",
 "requestId" : "d2n10-84df1a1"
 }
}

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

Responses

200

Lista podmiotow, które spełnily warunki wyszukiwania EntityListResponse

400

niepoprawny parametr na wejściu Exception

Up
get /api/search/bank-accounts/{bank-accounts}
(bankAccounts?date)
Wyszukiwanie podmiotow po numerach kont

Path parameters

bank-accounts (required)
Path Parameter — Lista maksymalnie 30 numerow rachunkow bankowych rozdzielonych przecinkami

Query parameters

date (required)
Query Parameter — format: date

Return type

EntryListResponse

Example data

Content-Type: application/json
{
 "result" : {
  "entries" : [ {
   "identifier" : "90249000050247256316596736",
   "subjects" : [ {
    "authorizedClerks" : [ ],
    "regon" : "regon",
    "restorationDate" : "2019-02-21",
    "workingAddress" : "ul/ Prosta 49 00-838 Warszawa",
    "hasVirtualAccounts" : true,
    "statusVat" : "Zwolniony",
    "krs" : "0000636771",
    "restorationBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług art. 96",
    "accountNumbers" : [ "90249000050247256316596736", "90249000050247256316596736" ],
    "registrationDenialBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług art. 96",
    "nip" : "1111111111",
    "removalDate" : "2019-02-21",
    "partners" : [ ],
    "name" : "ABC Jan Nowak",
    "registrationLegalDate" : "2018-02-21",
    "removalBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług Art. 97",
    "pesel" : "22222222222",
    "representatives" : [ {
     "firstName" : "Jan",
     "lastName" : "Nowak",
     "nip" : "1111111111",
     "companyName" : "Nazwa firmy"
    }, {
     "firstName" : "Jan",
     "lastName" : "Nowak",
     "nip" : "1111111111",
     "companyName" : "Nazwa firmy"
    } ],
    "residenceAddress" : "ul/ Chmielna 85/87 00-805 Warszawa",
    "registrationDenialDate" : "2019-02-21"
   }, {
    "authorizedClerks" : [ ],
    "regon" : "regon",
    "restorationDate" : "2019-02-21",
    "workingAddress" : "ul/ Prosta 49 00-838 Warszawa",
    "hasVirtualAccounts" : true,
    "statusVat" : "Zwolniony",
    "krs" : "0000636771",
    "restorationBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług art. 96",
    "accountNumbers" : [ "90249000050247256316596736", "90249000050247256316596736" ],
    "registrationDenialBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług art. 96",
    "nip" : "1111111111",
    "removalDate" : "2019-02-21",
    "partners" : [ ],
    "name" : "ABC Jan Nowak",
    "registrationLegalDate" : "2018-02-21",
    "removalBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług Art. 97",
    "pesel" : "22222222222",
    "representatives" : [ {
     "firstName" : "Jan",
     "lastName" : "Nowak",
     "nip" : "1111111111",
     "companyName" : "Nazwa firmy"
    }, {
     "firstName" : "Jan",
     "lastName" : "Nowak",
     "nip" : "1111111111",
     "companyName" : "Nazwa firmy"
    } ],
    "residenceAddress" : "ul/ Chmielna 85/87 00-805 Warszawa",
    "registrationDenialDate" : "2019-02-21"
   } ]
  }, {
   "identifier" : "90249000050247256316596736",
   "subjects" : [ {
    "authorizedClerks" : [ ],
    "regon" : "regon",
    "restorationDate" : "2019-02-21",
    "workingAddress" : "ul/ Prosta 49 00-838 Warszawa",
    "hasVirtualAccounts" : true,
    "statusVat" : "Zwolniony",
    "krs" : "0000636771",
    "restorationBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług art. 96",
    "accountNumbers" : [ "90249000050247256316596736", "90249000050247256316596736" ],
    "registrationDenialBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług art. 96",
    "nip" : "1111111111",
    "removalDate" : "2019-02-21",
    "partners" : [ ],
    "name" : "ABC Jan Nowak",
    "registrationLegalDate" : "2018-02-21",
    "removalBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług Art. 97",
    "pesel" : "22222222222",
    "representatives" : [ {
     "firstName" : "Jan",
     "lastName" : "Nowak",
     "nip" : "1111111111",
     "companyName" : "Nazwa firmy"
    }, {
     "firstName" : "Jan",
     "lastName" : "Nowak",
     "nip" : "1111111111",
     "companyName" : "Nazwa firmy"
    } ],
    "residenceAddress" : "ul/ Chmielna 85/87 00-805 Warszawa",
    "registrationDenialDate" : "2019-02-21"
   }, {
    "authorizedClerks" : [ ],
    "regon" : "regon",
    "restorationDate" : "2019-02-21",
    "workingAddress" : "ul/ Prosta 49 00-838 Warszawa",
    "hasVirtualAccounts" : true,
    "statusVat" : "Zwolniony",
    "krs" : "0000636771",
    "restorationBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług art. 96",
    "accountNumbers" : [ "90249000050247256316596736", "90249000050247256316596736" ],
    "registrationDenialBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług art. 96",
    "nip" : "1111111111",
    "removalDate" : "2019-02-21",
    "partners" : [ ],
    "name" : "ABC Jan Nowak",
    "registrationLegalDate" : "2018-02-21",
    "removalBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług Art. 97",
    "pesel" : "22222222222",
    "representatives" : [ {
     "firstName" : "Jan",
     "lastName" : "Nowak",
     "nip" : "1111111111",
     "companyName" : "Nazwa firmy"
    }, {
     "firstName" : "Jan",
     "lastName" : "Nowak",
     "nip" : "1111111111",
     "companyName" : "Nazwa firmy"
    } ],
    "residenceAddress" : "ul/ Chmielna 85/87 00-805 Warszawa",
    "registrationDenialDate" : "2019-02-21"
   } ]
  }, {
   "identifier": "identifier",
   "error": {
    "code": "WL-101",
    "message": "error message"
   }
  } ],
  "requestDateTime": "19-11-2019 14:58:49",
  "requestId" : "d2n10-84df1a1"
 }
}

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

Responses

200

Rezultat wyszukiwania w postaci listy wpisów EntryListResponse

400

niepoprawny parametr na wejściu Exception

Up
get /api/check/nip/{nip}/bank-account/{bank-account}
(checkNip)
Sprawdzenie pojedynczego podmiotu po nip i numerze konta

Path parameters

nip (required)
Path Parameter — Nip
bank-account (required)
Path Parameter — Numer rachunku bankowego

Query parameters

date (required)
Query Parameter — format: date

Return type

EntityCheckResponse

Example data

Content-Type: application/json
{
 "result" : {
  "accountAssigned" : "TAK",
  "requestDateTime": "19-11-2019 14:58:49",
  "requestId" : "d2n10-84df1a1"
 }
}

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

Responses

200

Informacja, że dany rachunek jest przypisany do podmiotu EntityCheckResponse

400

niepoprawny parametr na wejściu Exception

Up
get /api/check/regon/{regon}/bank-account/{bank-account}
(checkRegon)
Sprawdzenie pojedynczego podmiotu po regon i numerze konta

Path parameters

regon (required)
Path Parameter — Regon
bank-account (required)
Path Parameter — Numer rachunku bankowego

Query parameters

date (required)
Query Parameter — format: date

Return type

EntityCheckResponse

Example data

Content-Type: application/json
{
 "result" : {
  "accountAssigned" : "TAK",
  "requestDateTime": "19-11-2019 14:58:49",
  "requestId" : "d2n10-84df1a1"
 }
}

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

Responses

200

Informacja, że dany rachunek jest przypisany do podmiotu EntityCheckResponse

400

niepoprawny parametr na wejściu Exception

Up
get /api/search/nip/{nip}
(nip?date)
Wyszukiwanie pojedynczego podmiotu po nip

Path parameters

nip (required)
Path Parameter — Nip

Query parameters

date (required)
Query Parameter — format: date

Return type

EntityResponse

Example data

Content-Type: application/json
{
 "result" : {
  "subject" : {
   "authorizedClerks" : [ ],
   "regon" : "regon",
   "restorationDate" : "2019-02-21",
   "workingAddress" : "ul/ Prosta 49 00-838 Warszawa",
   "hasVirtualAccounts" : true,
   "statusVat" : "Zwolniony",
   "krs" : "0000636771",
   "restorationBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług art. 96",
   "accountNumbers" : [ "90249000050247256316596736", "90249000050247256316596736" ],
   "registrationDenialBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług art. 96",
   "nip" : "1111111111",
   "removalDate" : "2019-02-21",
   "partners" : [ ],
   "name" : "ABC Jan Nowak",
   "registrationLegalDate" : "2018-02-21",
   "removalBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług Art. 97",
   "pesel" : "22222222222",
   "representatives" : [ {
    "firstName" : "Jan",
    "lastName" : "Nowak",
    "nip" : "1111111111",
    "companyName" : "Nazwa firmy"
   }, {
    "firstName" : "Jan",
    "lastName" : "Nowak",
    "nip" : "1111111111",
    "companyName" : "Nazwa firmy"
   } ],
   "residenceAddress" : "ul/ Chmielna 85/87 00-805 Warszawa",
   "registrationDenialDate" : "2019-02-21"
  },
  "requestDateTime": "19-11-2019 14:58:49",
  "requestId" : "d2n10-84df1a1"
 }
}

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

Responses

200

Pojedynczy podmiot, który spełnił warunki wyszukiwania EntityResponse

400

niepoprawny parametr na wejściu Exception

Up
get /api/search/nips/{nips}
(nips?date)
Wyszukiwanie podmiotow po numerach nip

Path parameters

nips (required)
Path Parameter — Lista maksymalnie 30 numerow NIP rozdzielonych przecinkami

Query parameters

date (required)
Query Parameter — format: date

Return type

EntryListResponse

Example data

Content-Type: application/json
{
 "result" : {
  "entries" : [ {
   "identifier" : "1111111111",
   "subjects" : [ {
    "authorizedClerks" : [ ],
    "regon" : "regon",
    "restorationDate" : "2019-02-21",
    "workingAddress" : "ul/ Prosta 49 00-838 Warszawa",
    "hasVirtualAccounts" : true,
    "statusVat" : "Zwolniony",
    "krs" : "0000636771",
    "restorationBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług art. 96",
    "accountNumbers" : [ "90249000050247256316596736", "90249000050247256316596736" ],
    "registrationDenialBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług art. 96",
    "nip" : "1111111111",
    "removalDate" : "2019-02-21",
    "partners" : [ ],
    "name" : "ABC Jan Nowak",
    "registrationLegalDate" : "2018-02-21",
    "removalBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług Art. 97",
    "pesel" : "22222222222",
    "representatives" : [ {
     "firstName" : "Jan",
     "lastName" : "Nowak",
     "nip" : "1111111111",
     "companyName" : "Nazwa firmy"
    }, {
     "firstName" : "Jan",
     "lastName" : "Nowak",
     "nip" : "1111111111",
     "companyName" : "Nazwa firmy"
    } ],
    "residenceAddress" : "ul/ Chmielna 85/87 00-805 Warszawa",
    "registrationDenialDate" : "2019-02-21"
   } ]
  }, {
   "identifier" : "1111111111",
   "subjects" : [ {
    "authorizedClerks" : [ ],
    "regon" : "regon",
    "restorationDate" : "2019-02-21",
    "workingAddress" : "ul/ Prosta 49 00-838 Warszawa",
    "hasVirtualAccounts" : true,
    "statusVat" : "Zwolniony",
    "krs" : "0000636771",
    "restorationBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług art. 96",
    "accountNumbers" : [ "90249000050247256316596736", "90249000050247256316596736" ],
    "registrationDenialBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług art. 96",
    "nip" : "1111111111",
    "removalDate" : "2019-02-21",
    "partners" : [ ],
    "name" : "ABC Jan Nowak",
    "registrationLegalDate" : "2018-02-21",
    "removalBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług Art. 97",
    "pesel" : "22222222222",
    "representatives" : [ {
     "firstName" : "Jan",
     "lastName" : "Nowak",
     "nip" : "1111111111",
     "companyName" : "Nazwa firmy"
    }, {
     "firstName" : "Jan",
     "lastName" : "Nowak",
     "nip" : "1111111111",
     "companyName" : "Nazwa firmy"
    } ],
    "residenceAddress" : "ul/ Chmielna 85/87 00-805 Warszawa",
    "registrationDenialDate" : "2019-02-21"
   } ]
  }, {
   "identifier": "identifier",
   "error": {
    "code": "WL-101",
    "message": "error message"
   }
  } ],
  "requestDateTime" : "19-11-2019 14:58:49",
  "requestId" : "d2n10-84df1a1"
 }
}

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

Responses

200

Rezultat wyszukiwania w postaci listy wpisów EntryListResponse

400

niepoprawny parametr na wejściu Exception

Up
get /api/search/regon/{regon}
(regon?date)
Wyszukiwanie pojedynczego podmiotu po regon

Path parameters

regon (required)
Path Parameter — Regon

Query parameters

date (required)
Query Parameter — format: date

Return type

EntityResponse

Example data

Content-Type: application/json
{
 "result" : {
  "subject" : {
   "authorizedClerks" : [ ],
   "regon" : "regon",
   "restorationDate" : "2019-02-21",
   "workingAddress" : "ul/ Prosta 49 00-838 Warszawa",
   "hasVirtualAccounts" : true,
   "statusVat" : "Zwolniony",
   "krs" : "0000636771",
   "restorationBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług art. 96",
   "accountNumbers" : [ "90249000050247256316596736", "90249000050247256316596736" ],
   "registrationDenialBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług art. 96",
   "nip" : "1111111111",
   "removalDate" : "2019-02-21",
   "partners" : [ ],
   "name" : "ABC Jan Nowak",
   "registrationLegalDate" : "2018-02-21",
   "removalBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług Art. 97",
   "pesel" : "22222222222",
   "representatives" : [ {
    "firstName" : "Jan",
    "lastName" : "Nowak",
    "nip" : "1111111111",
    "companyName" : "Nazwa firmy"
   }, {
    "firstName" : "Jan",
    "lastName" : "Nowak",
    "nip" : "1111111111",
    "companyName" : "Nazwa firmy"
   } ],
   "residenceAddress" : "ul/ Chmielna 85/87 00-805 Warszawa",
   "registrationDenialDate" : "2019-02-21"
  },
  "requestDateTime": "19-11-2019 14:58:49",
  "requestId" : "d2n10-84df1a1"
 }
}

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

Responses

200

Pojedynczy podmiot, który spełnił warunki wyszukiwania EntityResponse

400

niepoprawny parametr na wejściu Exception

Up
get /api/search/regons/{regons}
(regons?date)
Wyszukiwanie podmiotow po numerach regon

Path parameters

regons (required)
Path Parameter — Regon

Query parameters

date (required)
Query Parameter — format: date

Return type

EntryListResponse

Example data

Content-Type: application/json
{
 "result" : {
  "entries" : [ {
   "identifier" : "regon",
   "subjects" : [ {
    "authorizedClerks" : [ ],
    "regon" : "regon",
    "restorationDate" : "2019-02-21",
    "workingAddress" : "ul/ Prosta 49 00-838 Warszawa",
    "hasVirtualAccounts" : true,
    "statusVat" : "Zwolniony",
    "krs" : "0000636771",
    "restorationBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług art. 96",
    "accountNumbers" : [ "90249000050247256316596736", "90249000050247256316596736" ],
    "registrationDenialBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług art. 96",
    "nip" : "1111111111",
    "removalDate" : "2019-02-21",
    "partners" : [ ],
    "name" : "ABC Jan Nowak",
    "registrationLegalDate" : "2018-02-21",
    "removalBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług Art. 97",
    "pesel" : "22222222222",
    "representatives" : [ {
     "firstName" : "Jan",
     "lastName" : "Nowak",
     "nip" : "1111111111",
     "companyName" : "Nazwa firmy"
    }, {
     "firstName" : "Jan",
     "lastName" : "Nowak",
     "nip" : "1111111111",
     "companyName" : "Nazwa firmy"
    } ],
    "residenceAddress" : "ul/ Chmielna 85/87 00-805 Warszawa",
    "registrationDenialDate" : "2019-02-21"
   } ]
  }, {
   "identifier" : "regon",
   "subjects" : [ {
    "authorizedClerks" : [ ],
    "regon" : "regon",
    "restorationDate" : "2019-02-21",
    "workingAddress" : "ul/ Prosta 49 00-838 Warszawa",
    "hasVirtualAccounts" : true,
    "statusVat" : "Zwolniony",
    "krs" : "0000636771",
    "restorationBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług art. 96",
    "accountNumbers" : [ "90249000050247256316596736", "90249000050247256316596736" ],
    "registrationDenialBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług art. 96",
    "nip" : "1111111111",
    "removalDate" : "2019-02-21",
    "partners" : [ ],
    "name" : "ABC Jan Nowak",
    "registrationLegalDate" : "2018-02-21",
    "removalBasis" : "Ustawa o podatku od towarów i usług Art. 97",
    "pesel" : "22222222222",
    "representatives" : [ {
     "firstName" : "Jan",
     "lastName" : "Nowak",
     "nip" : "1111111111",
     "companyName" : "Nazwa firmy"
    }, {
     "firstName" : "Jan",
     "lastName" : "Nowak",
     "nip" : "1111111111",
     "companyName" : "Nazwa firmy"
    } ],
    "residenceAddress" : "ul/ Chmielna 85/87 00-805 Warszawa",
    "registrationDenialDate" : "2019-02-21"
   } ]
  }, {
   "identifier": "identifier",
   "error": {
    "code": "WL-101",
    "message": "error message"
   }
  } ],
  "requestDateTime" : "19-11-2019 14:58:49",
  "requestId" : "d2n10-84df1a1"
 }
}

Produces

This API call produces the following media types according to the Accept request header; the media type will be conveyed by the Content-Type response header.

Responses

200

Rezultat wyszukiwania w postaci listy wpisów EntryListResponse

400

niepoprawny parametr na wejściu Exception

Models

[ Jump to Methods ]

Table of Contents

 1. Entity
 2. EntityCheck
 3. EntityCheckResponse
 4. EntityItem
 5. EntityList
 6. EntityListResponse
 7. EntityPerson
 8. EntityResponse
 9. Entry
 10. EntryError
 11. EntryList
 12. EntryListResponse
 13. Exception
 14. Pesel

Entity Up

name
String Firma (nazwa) lub imię i nazwisko
example: ABC Jan Nowak
nip (optional)
example: 1111111111
statusVat (optional)
String Status podatnika VAT.
Enum:
Czynny
Zwolniony
Niezarejestrowany
example: Zwolniony
regon (optional)
String Numer identyfikacyjny REGON
pesel (optional)
krs (optional)
String numer KRS jeżeli został nadany
example: 0000636771
residenceAddress (optional)
String Adres siedziby działalności gospodarczej (Adres siedziby OSOBY FIZYCZNEJ prowadzącej działalność gospodarczą)
example: ul/ Chmielna 85/87 00-805 Warszawa
workingAddress (optional)
String Adres rejestracyjny (Adres zamieszkania OSOBY FIZYCZNEJ lub adres siedziby ORGANIZACJI.).
example: ul/ Prosta 49 00-838 Warszawa
representatives (optional)
array[EntityPerson] Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery NIP i/lub PESEL
authorizedClerks (optional)
array[EntityPerson] Imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery NIP i/lub PESEL
partners (optional)
array[EntityPerson] Imiona i nazwiska lub firmę (nazwa) wspólnika oraz jego numeryNIP i/lub PESEL
registrationLegalDate (optional)
date Data rejestracji jako podatnika VAT format: date
example: Wed Feb 21 00:00:00 GMT 2018
registrationDenialDate (optional)
date Data odmowy rejestracji jako podatnika VAT format: date
example: Thu Feb 21 00:00:00 GMT 2019
registrationDenialBasis (optional)
String Podstawa prawna odmowy rejestracji
example: Ustawa o podatku od towarów i usług art. 96
restorationDate (optional)
date Data przywrócenia jako podatnika VAT format: date
example: Thu Feb 21 00:00:00 GMT 2019
restorationBasis (optional)
String Podstawa prawna przywrócenia jako podatnika VAT
example: Ustawa o podatku od towarów i usług art. 96
removalDate (optional)
date Data wykreślenia odmowy rejestracji jako podatnika VAT format: date
example: Thu Feb 21 00:00:00 GMT 2019
removalBasis (optional)
String Podstawa prawna wykreślenia odmowy rejestracji jako podatnika VAT
example: Ustawa o podatku od towarów i usług Art. 97
accountNumbers (optional)
hasVirtualAccounts (optional)
Boolean Podmiot posiada maski kont wirtualnych
example: true

EntityCheck Up

accountAssigned (optional)
String Czy rachunek przypisany do podmiotu czynnego
example: TAK
requestDateTime (optional)
example: 19-11-2019 14:58:49
requestId (optional)
example: d2n10-84df1a1

EntityCheckResponse Up

result (optional)

EntityItem Up

subject (optional)
requestDateTime (optional)
example: 19-11-2019 14:58:49
requestId (optional)
example: d2n10-84df1a1

EntityList Up

subjects (optional)
array[Entity] Lista podmiotów
requestDateTime (optional)
example: 19-11-2019 14:58:49
requestId (optional)
example: d2n10-84df1a1

EntityListResponse Up

result (optional)

EntityPerson Up

companyName (optional)
example: Nazwa firmy
firstName (optional)
example: Jan
lastName (optional)
example: Nowak
pesel (optional)
nip (optional)
example: 1111111111

EntityResponse Up

result (optional)

Entry Up

identifier
String Przekazany identyfikator (Nip, Regon, Numer rachunku bankowego)
subjects
array[Entity] Lista podmiotów

EntryError Up

identifier
String Przekazany identyfikator (Nip, Regon, Numer rachunku bankowego)
error

EntryList Up

entries
array[Entry|EntryError] Lista odpowiedzi
items oneOf: Entry    EntryError   
requestDateTime (optional)
example: 19-11-2019 14:58:49
requestId (optional)
example: d2n10-84df1a1

EntryListResponse Up

result (optional)

Exception Up

message
example: error message
code
example: WL-101

Pesel Up

numer PESEL jeżeli został nadany